2020-08-30

Nu finns det 10 veckors bilder på R- kullens sida.
Alla kattungar i kullen är bokade till fantastiska hem.